Voorbeeld traject

Onderstaande is een uitgeschreven voorbeeld. Bloem Training levert maatwerktrajecten en stemt altijd af op de praktijk van de opdrachtgever.

Trainingsnaam:

Training Coachvaardigheden

Doelgroep:

Politie, (senior)medewerkers Regionaal Service Centrum.

Opdrachtomschrijving:

Aan het eind van dit traject kennen de deelnemers de
kwaliteitseisen van een goed coachgesprek. Zij zijn instaat deze
toe te passen in hun coachgesprekken en daar ‘zelfreflectief’
naar te kijken.

Gekozen aanpak en inhoud:

Op basis van de informatie uit de Intake verkregen wordt het volgende vastgesteld:

  • niveau van het traject;
  • het aanvangsniveau van de deelnemers;
  • de studiebelasting in tijd.

Politie voorbeeld

Groeps
training

2 dagen met max. 10 deelnemers.

Onderwerpen: Missie, Visie, Kernwaarden, kwaliteitseisen, definitie van coachen, eigenschappen van een goede coach, gespreksstructuur, communicatie, gedrag, feedback geven en ontvangen.

Individuele praktijk- training

2 x 2 uur (p.p.)

Onderwerpen uit de training komen terug in deze begeleiding. Vanuit kracht en kwaliteit wordt er naar uitdagingen en ontwikkelingen gekeken.