Privacy Statement

Bloem Training neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Statement van Bloem Training uiteen gezet. Dit Privacy Statement heeft betrekking op de persoonsgegevens die Bloem Training via de Website verzamelt. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.
 
1. Wat is Bloem Training
Bloem Training is voor teams die willen groeien binnen een veranderende organisatie. Bloem Training focust zich op onderlinge communicatie en zorgt dat de effectiviteit van contact binnen het team verbetert. Weerstanden worden gemanaged, en inzicht en reflectie krijgen ruimte. Pas dan ontstaat er ruimte voor de gewenste verandering.
 
Bloem Training werkt met organisaties die maatschappelijke betrokkenheid hebben, zoals overheid, onderwijs en zorg. Met ruim twintig jaar ervaring in het trainersvak deelt Bloem Training haar kennis en inzichten graag met anderen. De trainingen zijn zowel voor ontwikkeling van interne als externe communicatie.
Geïnteresseerde kunnen via een online formulier, een e-mail of telefoon nummer een verzoek tot contact indienen.
 
Bloem Training  is gevestigd te Zeist aan de Brugakker 6221, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71548300.
 
2. Welke informatie wordt door Bloem Training verzameld en verwerkt?
 
Contactformulier en klachtenformulier
De bloem.training website kent géén account waaronder wordt ingelogd. Het enige dat wordt
bewaard aan persoonsgegevens is de naam, bedrijfsnaam, afdeling, email-adres, telefoonnummer
en de vraag die men stelt en/of de suggestie/klacht. Dit gebeurt indien u contact opneemt met bloem.training via het
contact formulier of klachtenformulier.
 
3. Worden er cookies gebruikt op bloem.training?
Ter uitvoering van de dienst maakt bloem.training géén gebruik van cookies.
Op de Website worden geen advertenties van derde partijen getoond.
 
4.Voor welke doeleinden wordt de door u aangeboden informatie in het
contactformulier gebruikt?

Bloem Training zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden
gebruiken:
* om contact met u op te nemen.
* om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
Gebruik door derden
Zonder uw expliciete toestemming zal Bloem Training uw persoonsgegevens niet aan derde
partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van
reclame).
 
Bloem Training zal uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke
bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in
het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.
Bloem Training wijst u er verder op dat derden nooit van uw persoonsgegevens kennis kunnen
nemen.
 
5. Op welke wijze beschermt Bloem Training persoonlijke informatie?
Bloem Training heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking.
De Website biedt uitsluitend informatie, en is zodanig beveiligd dat contact informatie niet
door derden kan worden gezien. De omgeving zelf is beveiligd. Deze beveiliging is te
herkennen aan de vermelding https in de URL (de webadres-balk) van uw browser
alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het
computerscherm. Indien u tweemaal klikt op het slotje, kunt u controleren of u veilig contact
hebt met de Website.
Bloem Training kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door Bloem Training getroffen
maatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden
zullen gebruiken.
 
6. Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van Bloem Training, kan het voorkomen dat één of
meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij
of dat Bloem Training fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw
persoonsgegevens worden overgedragen.
 
7. Doorgifte naar andere landen en landen buiten de EU
De gegevens worden niet doorgegeven aan het buitenland of naar landen buiten de EU.
 
8. Bewaren van uw gegevens
Bloem Training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.
 
9. Kennisneming en verbetering van uw gegevens
U kunt Bloem Training verzoeken om de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te
verwijderen. Bloem Training zal ten minste binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre,
aan het verzoek zal worden voldaan.
 
10. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Bloem Training?
De website kan hyperlinks bevatten waarmee u deze verlaat en op websites van derde
partijen terecht komt. Bloem Training heeft geen zeggenschap over de website van derden
waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van
derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen
betrekking op persoonsgegevens die via deze Website zijn verkregen. Bloem Training accepteert
geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van)
websites van derden.
 
11. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op
de Website.
 
12. Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan
inge@bloem.training