Christelijke Basis School ‘De Sluis’

 
Doelgroep
Leerkrachten en leerlingen
 
Opdrachtomschrijving
Individuele ondersteuning aan een hoogbegaafde leerling uit groep 7
 
Gekozen aanpak

  • Het begeleiden van een hoogbegaafde leerling op het gebied van sociale weerbaarheid ter
    voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt niet instructief maar coachend.
  •  Het opstellen van een weekplanning voor de leerling om tot een volwaardiger en meer afgestemd
    lesrooster te komen.
  • Het bieden van ondersteuning van de betreffende leerkracht.
  • Het houden van contact met en het betrekken van de betreffende ouders.

 
Opdrachtomschrijving 2
Individuele begeleiding aan een leerling uit groep 6
 
Gekozen aanpak

  • Het begeleiden van een leerling in de vorm van ‘pre-teaching’ op het gebied van rekenen.
  • Het bieden van ondersteuning van de betreffende leerkracht.